Uudised

 Saada oma jõulusuuv siikõrd mulgi keelen!

03. detsember 2020 kell 18:42

Mulgi Kultuuri Instituut kutsup kikki mulke ja mulgimiilsit üles saatma sii aaste oma jõulusalmi ja pühädesoovi mulgi keelen. Kel vaja, saap instituudist keeleabi.

„Jõulupühäde ja aastevahetuse iil paneve pallude oma jõulusoovi kas ariligu või e-kaardige tiile. Kuna prilla pallu ringi liiku ei või, saadetes jõulusuuve kirja tiil siikõrd kindlaste viil rohkemb. Mesperäst ei võis sis mulgi mulgi keeli kirjute? Kindlaste oles Mulgimaalt peri inimestel, kes nüid kaugembel eläve, ää miil mulgikiilset jõulutervitust saia. Mulgimaa asutuse ja ettevõtte saadave ju kah pühädekaarte ja tore oles, ku mulgikiilsit. Siandse tillikse tarbeteksti om ää võimalus mulgi kiilt rohkemb mede argiellu tuvva ja levite,“ kõnel Mulgi Kultuuri Instituudi mulgi keele ja kultuuri asjatundai Ilves Kristi.  

Viil pakup instituut abi söögikaarte, kuulutuste, pääliskirju, nimede jmt mulgi kiilde ümmer panemise man. Keelenõu saamises tules kirjute e-kiri aadressi pääle kristi2205@gmail.com või kõliste tel 5344 8176.