Uudised

Mulgi pärimuskultuuri toetamise taotlusvoor on avatud 

02. november 2020 Kell 12:04

1. novembrist 1. detsembrini 2020 saab küsida toetusi Mulgimaa pärimuskultuuriga seotud projektide elluviimiseks 2021. aastal. 

 

Foto: Ave Grenberg

Mulgimaa pärimuskultuuri toetamise eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad.

Toetuse eesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu.

Mulgimaa toetusmeetme 2020. aasta eelarve oli 111 263 eurot. Lõplik 2021. aasta taotlusvooru eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Lisainfo: Merike Soomets, tel: 605 2027, e-post: merike.soomets@rahvakultuur.ee

Samal ajal on avatud ka folkloorifestivalide, Kihnu, Peipsiveere, Saarte, Setomaa, Vana-Võromaa ja Virumaa pärimuskultuuri toetamise taotlusvoorud.

Taotlusi saab esitada Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis.Oodatud on tingimustele vastavad eesmärgistatud ja pärimusega seotud taotlused. Toetust saab küsida tegevusteks, mis viiakse ellu 2021. aastal.

Määrustega saate tutvuda Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehel.