Uudised

LEADER-meetme taotlusvoor 27. märts -3. aprill 2020

09. märts 2020 kell 13:25

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023, III meede „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond“

Toetust antakse kuni 30 000 eurot, toetuse summa sõltub vastava omavalitsuse eelarvest. Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest.

Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu.

OMAVALITSUS

III MEETME EELARVE, €

Mulgi vald

      29 586,91  

Tõrva vald

      34 203,13  

Viljandi vald

      59 853,28  

Info taotlemise, nõustamiste ja kohustuslike dokumentide kohta on leitav MTÜ Mulgimaa Arenduskoja kodulehel http://www.mulgimaa.ee/mak/toetuse-taotlejale/

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Mulgi vallas, Tõrva vallas (va Soontaga küla) ning Viljandi vallas (va endise Kolga-Jaani valla külad) tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).