Uudised

Mede mulgikiilne aaleht Üitsainus Mulgimaa suvenummer om valmis saanu

26. juuni 2018 kell 21:23

Üitsainus Mulgimaa piap sünnipäevä - just 10 aastet tagasi, 2018. aaste suvel tulli vällä mulgikiilse aalehe edimene nummer!

Mulgikiilse aalehe Üitsainus Mulgimaa suvine nummer om valmis saanu. 

Siikõrd om edimese lehekülle pääl muduki pildi ja jutt Abjan peetu V Mulgi pidust.

Pikemb usutus om Karksi tantsumemme Lille-Astra Arrastege. Talulugu viip lugeja siikõrd Mulgimaa veere pääle Raassilda, kus perekond Arm piap mahet muudu lambit.

Viil saap lehest lugede Mulke seltsi istutet tammikust, Mulgimaa raamatukogutüütejist, kes om ammatin ollu joba 50 aastet, Barclay de Tolly surma-aastepäevä tähistemisest, Piret Pääri jutumajast, Paistu orelist, Tarvastu mulgiteemalisest lastelaagrest, Mulgi peremängust jpm.

Täädä saap, miandse uvve raamatu ja elülaadi om Mulgimaal vällä tullu, miandse talude oma väräti 22. juulil valla teeve ja mes sündmuse Mulgimaal viil suvel tulemen om.

Papre pääl leht jõvvap Mulgimaa vallamajadese, puutese ja Mulke seltsi kogukondese juulikuu akatusen!

Aalehte toimetep Ilvese Kristi, vällä annap seitungi Mulgi Kultuuri Instituut ja toetep Mulgimaa perimuskultuuri programm

Kae perrä siit: Üitsainus Mulgimaa