Uudised

Mulgi elamuskeskus sai EASi investeeringutoetuse!

14. juuni 2018 kell 13:43

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 20 piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projekti Järva, Lääne, Tartu, Viljandi ja Valga maakonnas ligikaudu 20 miljoni euroga. Toetuse sai ka Mulgi elamuskeskus!

"Pean kohaliku ettevõtluskeskkonna toetamist väga oluliseks eelkõige seetõttu, et see aitab hoogustada töökohtade säilimist ja loomist. Kui vaadata Tallinnast väljapoole, siis maakondades on tuge vaja igas valdkonnas, olgu selleks tootmine või turism. Kõik need valdkonnad vajavad sobivat keskkonda ja taristut ning seda aitamegi toetusega luua,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Sellised projektid, mis loovad võimaluse ettevõtluse tekkeks ja arendamiseks, on suure mõjujõuga, sest hoogustavad majanduskasvu kogu riigis.“

Mulgi Elamuskeskuse rajamiseks on toetuse suurus 1 700 189,82 eurot.

Toetuse abil on kavas rajada Mulgi Elamuskeskus, mille eesmärgiks on luua piirkonda tõmbeobjekt, mis annab uue hingamise Mulgimaa ettevõtlus- ja turismisektorile ning tõstab piirkonna tuntust ja atraktiivsust nii siseriikliku sihtkohana kui ka rahvusvahelisel tasandil. Mulgi Elamuskeskus on mulgi maamärk ja identiteedi kandja, mis nutikate lahenduste abil loob ajaloost inspireeriva tuleviku, ühendab kohalikud ettevõtted ja tooted ning pakub külastajatele teadmisi,
meelelahutust, seiklusi ja ootamatuid ideid. Projekti tulemusel arendatakse välja sihtkoha eripära rõhutav uus turismiatraktsioon, mis tugineb ajaloolisel ja kultuurilisel piirkonna pärandil, mida ei ole seni nii ulatuslikult eksponeeritud. Projekti raames on planeeritud ekspositsioonihoone, käsitööait, rehi ürituste korraldamiseks ja ligi 7 ha suurune atraktsioonidega rikastatud väliala.

„Turismiinvesteeringute abil keskendutakse piirkondade eripära rõhutavate objektide arendamisele, et tuua külastajad Tallinnast kaugemale. Projektide tulemusel lisandub maakondadesse uusi külastajaid ning pikeneb turistide piirkonnas viibimise aeg. Nii ulatub külastuste mõju ka teiste piirkonna ettevõteteni ning kasu saavad ühtlasi majutus-  ja toitlustusettevõtted,“ lausus Harjo.

Sigrid Harjo sõnul on positiivne, et kõik seekord toetuse saanud projektid on omanäolised ja toovad hästi esile nii meie mitmekülgseid ajaloo- ja kultuuripärimusi kui ka ilusat loodust. „Põnevatest loodusturismiobjektidest saab toetuse Kõpu jõe äärde rajatav Soomaa väravate külastuskeskus, mille üheks osaks on Eestis ja lähiriikides ainulaadne kõrglaudtee vaatetornidega. See annab külastajale võimaluse vaadelda Soomaa loodust täiesti uuest vaatenurgast – puulatvade kohalt,“ lisas Harjo.

PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks.

Allikas: EAS