Uudised

Tartus tuleb lõunaeesti keele ja kultuuri seminar

28. mai 2018 kell 21:18

Seminar ühendab mulgi, võru ja setu teema ning keele, rahvaluule ja kirjanduse. Ettekannetes käsitletakse nii lõunaeesti keelt kui ka lõunaeestikeelset suulist ja kirjalikku loomingut.

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse seminar „Kynõlduq synaq" toimub reedel, 8. juunil algusega kell 10.15 Tartu Ülikooli peahoone Veski auditooriumis (Ülikooli 18-139).
Seminari juhatab TÜ lõunaeesti keele ja kultuuri lektor Sulev Iva.SEMINARI KAVA
10.15 Seminari avasõnad: LE keskuse juhataja Paul Hagu
10.20 Eva Saar „Isuri ja lõunaeesti keele ühisjooni"
10.45 Helen Plado „Kas ja kui palju arvestatakse võru grammatikat kirjutades keele varieerumisega?"
11.10 Mariko Faster „Mis juhtub kohanimedega keelepiiril"
11.35 Kristi Ilves „Uvvembet Mulgimaalt"
12.00 Kohvi -ja jutupaus
12.30 Paul Hagu „Laulduq synaq"
12.55 Madis Arukask „Iseäralikest hoonetest setu mütoloogilistes regilauludes"
13.20 Mart Velsker „Keelele keskendunud lõunaeesti luule"
13.45 Tiia Allas „Lõunõeesti kirändüs 2011–2018 – midä küländ, midä veidü?"
14.10 Seminari kokkuvõte: LE keskuse nõukogu liige Karl Pajusalu

Kõik huvilised on oodatud!

Lisainfo:
Eva Saar, TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus
Tel 737 5422, eva.saar@ut.ee
Seminari toimumist toetab Vana-Võrumaa pärimuskultuuri programm 2018–2021.