Uudised

Mulgimaa pärimuskultuuri programmi toetused on jagatud

26. veebruar 2018 kell 10:19

Mulgimaa pärimuskultuuri programmi 2018. aasta toetusvoorust sai toetuse 47 projekti, kokku summas 90 173 EUR.

22. veebruaril 2018 allkirjastati Mulgimaa pärimuskultuuri 2018-2021 programmist toetused 2018. aastaks. 

Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018-2021 üldeesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.

Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad.

Programmi üldeesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu. 

Toetuse saanud projektid leiad siit