Uudised

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sai täiendusi Mulgimaalt

02. jaanuar 2018 kell 14:25

Vaimse kultuuripärandi nimistu vahendusel saad tutvuda põlvest põlve edasiantud teadmiste, oskuste, kommete ja tavadega, mis on olulised meile ja meie kaasaegsetele.

Vaimset kultuuripärandit, mida antakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale, loovad kogukonnad ja rühmad pidevalt uuesti, mõjutatuna oma keskkonnast, loodusest ja ajaloost. Vaimne kultuuripärand annab neile identiteedi ja järjepidevuse tunde ning edendab seeläbi ka kultuurilist mitmekesisust ja loometegevust. 

"Igal talul oma taar," ütleb eesti vanasõna. See iseloomustab väga hästi väikese territooriumiga Eesti rohkete kohalike erijoontega rahvakultuuri, väga hästi ka mulgi pärandit. Paljud erinevused on alguse saanud juba muistsest hõimuajast ja kajastuvad nii keelemurretes, arheoloogilistes leidudes kui ka hilisemas materiaalses ja vaimses kultuuris. 

Paljud Mulgimaalt alguse saanud traditsioonilised mustrid, kombed, toidud on levinud üle Eesti ja praegugi laialdaselt kasutusel, kuid enamik inimesi ei tea, kust ja kuidas need on alguse saanud. Mulgimaa mitmed toidud – mulgi kapsad, mulgi puder (mulgi puder on kantud vaimsesse nimistusse!), mulgi korp, segakama; paljud erilised kombed – hingesandid, Pelli aiad ja arhailised mulgi mustrid ning mulgi häärber on vaid mõned loetletud kultuurinähtused, mis muutuvad koos aja ja oludega, ning just nii püsivad need tänapäeva inimeste jaoks tähenduslike ja väärtuslikena ja kannavad erilist märki Mulgimaa jaoks. 

Seepärast olemegi vaimse pärandi nimekirja kandnud 2017 Mulgimaa toidud: mulgi kapsad, mulgi korp, verivorsti tegu ja segakama; vanadest traditsioonidest käsitööoskused ja üks osa sellest - arhailised mulgi mustrid, mis mulgi rahvarõivaste juures on säilinud tänaseni. 2018 täieneb vaimse pärandi nimistu kindlasti veel Mulgimaa kannetega!

Arhailine mulgi muster rahvarõivastel ja tänapäeva tarbeesemetel loe siit

Kama valmistamine ja söömine Mulgimaal loe siit

Mulgi kapsaste valmistamine ja söömine Mulgimaal loe siit

Mulgi korbi valmistamine ja söömine Mulgimaal loe siit

Verivorsti tegu Abjan loe siit

Vaimse kultuuripärandi nimistu on veebikeskkond, kus kõik Eesti kogukonnad, sõltumata suurusest, asukohast või päritolust, saavad tutvustada sõnas, helis ja pildis oma elavat pärandit. Nimistu avati 2010. aastal ja seda haldab Rahvakultuuri Keskus. Nimistu juhindub UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni  põhimõtetest ja on üks vaimse kultuuripärandi hoidmise ja kaitsmise vahendeid.

Lisainfo Mulgimaa kannete kohta: Kaja Allilender 5185 371 Mulgi Kultuuri Instituut