Uudised

Valmis om saanu Üitsainus Mulgimaa talvenummer

20. detsember 2017 kell 11:46

Aalehte Üitsainus Mulgimaa tetäs neli kõrda aasten..

Eesti kotussekõrraldus om nüid kogundi uutmuudu: uvve om valla, ammatimihe, inimeste kodutse aadressi, asja-aamine ja pallu muud. Ku vanal aastel tullive iki kirja viil vana aadressi järgi kah kohale ja endise vallamajade uutsive inimesi, sis uvvel aastel tulep uvvege arjude.

Mulgimaa enditse kümne omavalitsuse asemel om nüid pallald kolm: Mulgi vald, Tõrva vald ja Villändi vald, millest suur jagu jääp välläpoole Mulgimaad. Kas uus miildip meile või ei, aga sellege tulep arjude. Õnnes om Mulgimaal iki vana tuttave nõnamihe kah võimu man – ju sis rahvas om nende tüüd nõndapallu innanu. Sii lasep luuta, et aastidege tekkunu kombe, tore kokkusaamise ja ürjätu ettevõtmise lääve edesi ja saave ek esiki raasike särtsu manu.

Omavalitsuste ütteminek pututep esiki mede lehte peris lähikselt. Seni oleme uvve lehenumbre viinu esmalt iki vallamajadese, a ku vallamaju om pallald kolm, sõs nõndaviisi enämb ei saa. Sügüsest saadik om mede lehte jaos kena alusse mitmen Mulgimaa poodin: Mõisaküla A ja On, Abja-Paluoja Konsumin, Karksi-Nuia Konsumin, Tõrviku kaubaallin, Kärstne A ja On, Mustla Konsumin, Paistu A ja On. Säält saave inimese Üitsainus Mulgimaad ilma rahate võtta ja lugede. Loodame, et edespidi saame oma alusse viil 10 Mulgimaa puuti. A küsige
iki mede lehte kah valla-, rahva- ja külämajadest.

Aalehte Üitsainus Mulgimaa annap vällä Mulgi Kultuuri Instituut aastest 2008. Sii ilmup neli kõrda aasten. Toimetep Ilvese Kristi. Aalehe välläandmist toetep Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017.

Loe aalehe Üitsainus Mulgimaa talvenummert