Uudised

Avaneb Mulgimaa pärimuskultuuri programm 

08. detsember 2017 kell 07:02

Taotlusvoor avaneb 11. detsembril 2017 ja kestab 15. jaanuarini 2018.

 

Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018-2021 üldeesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.

Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad.
 
Programmi üldeesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu. 

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Mulgimaa pärimuskultuuri programmi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel 

Lisainfo: 
Liina Talu, programmi koordinaator, tel: 605 2027, e-post: liina.talu@rahvakultuur.ee