Uudised

Edimest kõrda mailman panti ulmejutt mulgi kiilde

03. aprill 2017 kell 19:35

Joba paar aastet om Tarvastu murdering oma kokkusaamistel pannu ümmer Kristjan Sanderi ulmejuttu „Ei puhka sinus

Mõttege tulli esmald vällä murderingi liige, ulmekirjanigu naine Mari Järve, kelle arust olli põnev pruuvi tetä, kas ja kudas saap murdekiilde ümmer panna siast rassembet ja võõrit sõnu täis juttu. Tõise murderingin käijade ollive plaanige kohe peri.

Ümmerpanemine läits aigapidi, sest jutust olli mõnikõrd esiki eesti keelen rasse edimese uuge aru saia ja pallu olli uusi ja võõrit sõnu. A tüü olli väige põnev ja selle man sai kõvaste nalla kah.

Kuna kikki tarvilikke sõnu mulgi keelen olemen es ole, tulli mõni esi manu kah tetä. Näituses alfaisane – esieränis esäne miis, kommunikatsiooniseade – sidepidämise massin, geenimanipulatsioon – geenimoonutemine, geneetik – perivustäädlane jne.

Nüid om jutt terven tükin ümmer pant ja mailma edimest mulgikiilset ulmejuttu „Ei puhka siu sihen“ saap lugede www.mulgimaa.ee lehe päält Sanderi Kristjani luu

Kõrvutemise jaos om man kah eestikiilne lugu.

Küsü manu Ilvese Kristilt ajaleht@mulgimaa.ee