Uudised

Kärstna Kabelimäel toimuvad restaureerimistööd

25. mai 2016 kell 10:35

Kärstna Kabelimäel toimuvad 2016 olulised restaureerimised.

19.05.16 algasid Kärstna Kabelimäel ettevalmistused maakivimüüritise ja kivisilla restaureerimistöödeks.

Tööde käigus restaureeritakse kivisild täielikult ja maakivimüüritisest ~150m2 ning rahula saab oma originaalse välimuse ehk sissepääs rahulasse jääb mööda alleed ja üle kivisilla.

Töid rahastab KIK (AS Keskkonnainvesteeringute Keskus), tööde tellija: MTÜ Anrepi Lõvi, tööde teostaja: Maakivist OÜ.

Kärstna mõis kuulub ajaloolise haldusjaotuse järgi Viljandi maakonna Helme kihelkonda. Keskajal kuulus siinne ala Karksi orduvalduste hulka, hiljem allus otseselt Võnnu ordumeistrile. Poola ajal kuulus Kärstna Helme staarostkonda ja rootsi ajal Helme krahvkonda. Kuni 18. sajandi lõpuni kuulus ta koos ülejäänud Viljandimaaga Pärnu kreisi, sealtpeale Viljandi kreisi, rajooni ja maakonda.

18.saj. lõpus keelati Katariina II ukaasiga matmine kirikutesse, kirikuaedadesse ning linnades ja külades asuvatesse surnuaedadesse ja see andis tõuke erasurnuaedade tekkele.

Anrep-Elmptide perekonnakalmistu rajamisaeg Kabelimäele (Kärstna mäele) langeb tõenäoliselt 19. sajandi kolmandasse kümnendisse ja seda võib seostada kindralleitnant Heinrich Reinhold von Anrepi (1760–1807) põrmu toomisega kodumulda 1826 aastal.

1856.-1858. a. valminud mõisaplaanil on juba kujutatud kabel ja selleni viiv puiestee, kuid mitte veel rahulat ümbritsevat maakivimüüritist (pikkus ~300 jm) ega ka võlviga maakivist silda.

Kalmistu praegune kujundus pärinebki tõenäoliselt 19. sajandi lõpust või 20. sajandi algusest, ajast kui arhitekt Walter von Engelhardt tegeles Kärstna mõisapargi rekonstrueerimistöödega.

Tegemist on ühe Eesti suurema ja terviklikumalt säilinud mõisakalmistuga, mis elas üle kõik sõjad ja lahingud, kuid mis rüüstati 1960-70ndatel.

Kabeli restaureerimistöödega alustas omanik K.Kuldkepp Muinsuskaitse toetuse abil 2009 aastal ja tänaseks on kabel hävinemisest päästetud. Toetajateks Muinsuskaitseamet (2009-2013) ja Tarvastu vallavalitsus (2013-2015). Projekti koostas ARC Projekt. Töid teostasid TARVEST AS (2010), NOVABILD OÜ (2011-2015), ehitusjärelevalve: Leili Männik FIE.

Heakorra töid pargialal on tehtud talgutena ja omavahenditega, mille tulemusel maakivimüüritisega piiratud ala on saanud esteetilisema välimuse.

Lisainfo: MTÜ Anrepi Lõvi Külli Kuldkepp 5334 5848