Uudised

LEADER-meetme taotlusvoorude avamine 2016. aastal

02. märts 2016 kell 10:07

25.04. – 13.05.2016 on avatud taotlusvoor II meetmele, „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine“ ja III meetmele, „Paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine“. 

29.08. – 16.09.2016 on avatud taotlusvooru I meede „Ettevõtluse arendamine“. 

LEADER-meetme taotlusvoorude avamine Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas aastal 2016

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Abja, Halliste, Helme, Hummuli, Karksi, Põdrala, Tarvastu, Viljandi vallas, Mõisaküla ja Tõrva linnas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).

25. aprill – 13. mai 2016 a. on avatud taotlusvoor II meetmele, „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine“. Taotleda saavad MTÜd (sh kohalik tegevusgrupp), SAd ja KOVid. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimumsumma on 25000 eurot taotlusvooru kohta.

25. aprill – 13. mai 2016 a. on avatud taotlusvoor III meetmele, „Paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine“. Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd (sh kohalik tegevusgrupp), SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimumsumma on 30000 eurot taotlusvooru kohta.

29. august – 16. september 2016 a. on avatud taotlusvoor I meetmele „Ettevõtluse arendamine“. Taotleda saavad  tegutsevad ettevõtjad. Toetuse miinimumsumma on 2000 eurot ja maksimumsumma 50000 eurot. Toetust antakse kuni 60 %  abikõlblike kulude maksumusest.

III meetme koostööprojektide taotlusvoor on avatud 1. märts – 31. detsember 2016 a. Koostööprojektitoetuse taotluse saab esitada ainult MTÜ Mulgimaa Arenduskoda.

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid.  Info taotlemisega seonduva kohta on  MTÜ Mulgimaa Arenduskoja kodulehel.Taotluste esitamine  elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu. Taotlusvooru ajal toimub ainult tehniline konsultatsioon.

II ja III meetme taotluste hindamise tähtaeg on 13. juuli 2016 ja I meetme taotluste hindamise tähtaeg on 16. detsember 2016.