Uudised

Leader-meetme toetuste taotlemine 2016-2020

12. november 2015 kell 16:55

Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 on põhidokumendiks uue perioodi LEADER-projektitoetuse taotlemisel.

LEADER-projektitoetuse kogumahuks perioodil 2016-2020 Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas on 2,9 miljonit eurot.

Valminud MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegias käsitletakse võimalikke arengusuundi, mis on jaotatud kolme meetme vahel.

I meede  -  ettevõtluse arendamine, taotleda saavad tegutsevad ettevõtted ja FIE-d.

II meede - külakeskkonna ja kogukonna arendamine, taotleda saavad mittetulunduslikud organisatsioonid ja omavalitsused.

III meede - paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine, taotleda saavad ettevõtted, FIE-d, mittetulunduslikud organisatsioonid ja omavalitsused.

Enne meetmete avanemist toimuvad piirkondades infopäevad

Palun jälgige infot meie kodulehe teadetes: http://www.mulgimaa.ee/mak/teated/