Uudised

Mulgimaa Arenduskoda kinnitas strateegia aastateks 2014-2023

05. november 2015 kell 23:26

Mulgimaa kultuuriruumi omavalitsusi ning seal tegutsevaid ettevõtteid ja kolmanda sektori organisatsioone koondava Mulgimaa Arenduskoda üldkoosolek kinnitas 27. oktoobril tegevusgrupi strateegia aastateks 2014-2023.
 

Mulgimaa Arenduskoja strateegias keskendutakse kolmele suunale:  ettevõtluse arendamine, külakeskkonna ja kogukonna arendamine ning paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine.

Strateegia eesmärkide elluviimiseks on planeeritud avada taotlusvoorud 2016. aastal.

Strateegiaga on võimalik tutvuda Mulgimaa Arenduskoja koduleheküljel http://www.mulgimaa.ee/mak/.

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse esimehe, Viljandi vallavanema Ene Saare sõnul on  Leader-meede ainukene maaelu puudutav arengumeede, kus kohalikud  vajadused,  soovitud eesmärgid ja projektitoetuste hindamiskriteeriumid sõnastatakse piirkonna  inimeste ja tegevusgrupi liikmete poolt.