Uudised

Mulgimaa kultuuriprogrammi taotlusvoor on avatud kuni 1. detsembrini

02. november 2015 kell 16:00

Programmi rahaline maht 2016. aastaks on 54 450 eurot.

Rahvakultuuri Keskuse pressiteade 30.10.2015
Avalik konkurss „Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017“ taotlustele algab 1.novembril,  taotluste esitamise  viimane tähtaeg on 1.detsember. Programmi rahaline maht on 54 450 eurot.

Kultuuriprogrammi eesmärk on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära. Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi taastumisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad.

Programm hõlmab alljärgnevaid Mulgimaa territooriumil asuvaid omavalitsusi:  Viljandimaal – Abja, Halliste, Karksi, Tarvastu ja Viljandi vald (endised Paistu-, Pärsti vald) ning Mõisaküla linn. Valgamaal – Helme, Hummuli ja Põdrala vald ning Tõrva linn.
„Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017“ põhineb endisel riiklikul programmil „Lõunaeesti keel ja kultuur 2000-2009“ ja on jätkuks programmile „Mulgimaa kultuuriprogramm 2010-2013“. 

Kultuuriministeerium on Mulgimaad edendavaid tegevusi toetanud alates 2010. aastast. Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus. 

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avaõiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee  või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Programmi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel
 

Liasinfo:

Margit Salmar, Rahvakultuuri Keskuse programmide osakonna juhataja
tel 600 9165,  margit.salmar@rahvakultuur.ee