Uudised

Konkurss arendusspetsialisti ja meetmenõustaja ametikohtade täitmiseks

01. mai 2015 kell 09:57

Mulgimaa Arenduskoda kuulutab välja konkursi ARENDUSSPETSIALISTI JA MEETMENÕUSTAJA ametikohtade täitmiseks.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda kuulutab välja konkursi ARENDUSSPETSIALISTI JA MEETMENÕUSTAJA töökohtade täitmiseks.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda hõlmab 10 omavalitsust Viljandi- ja Valgamaal ning otsib oma töökasse meeskonda arendusspetsialisti ja meetmenõustajat. 

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri palume esitada hiljemalt 21. maiks 2015 aadressile arenduskoda@mulgimaa.ee

Konkursi tingimused

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda on kodanikeühendusi, omavalitsusi ja ettevõtteid ühendav partnerlusorganisatsioon, mille tegevuspiirkond asub 10 omavalitsuse haldusterritooriumil Viljandi- ja Valgamaal. Mulgimaa Arenduskoja tegevuse eesmärgiks on Leader põhimõtteid järgides Mulgimaa elu edendamine läbi erinevate ettevõtmiste planeerimise, arendamise ja rahastamise.

ARENDUSSPETSIALISTI põhiülesanneteks on piirkonnale tervikuna suunatud arendustegevuste ellu viimine, koostöö koordineerimine tegevuspiirkonnas, sealhulgas turismitoodete ja turismiteenuste arendamine ja ühisturundus. Euroopa Liidu tõukefondide ja muude vahendite kaasamine piirkonna arendamiseks, koostööprojektide ettevalmistamine ja elluviimine nii rahvusvaheliste kui Eesti partneritega. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

MEETMENÕUSTAJA põhiülesanneteks on Mulgimaa Arenduskoja strateegia elluviimisele kaasaaitamine, strateegia perioodil 2014-2020 taotlejate nõustamine toetuste taotlemisel ja projektide rakendamisel ning tegevusgrupi projektide ettevalmistamine ja elluviimine. Tööle asumise aeg august 2015 a.