Uudised

Vabaühenduste koostöövõrgustike taotlusvoor  (tähtaeg 2.06.2015)

16. märts 2015 kell 11:43

Avatud on KÜSK taotlusvoor koostöövõrgustikele. Koostöö võib olla nii piirkondlik, üleriigiline kui valdkondlik. Ärgitatakse mõtlema partnerlusele nii ettevõtjate kui avaliku sektoriga, samuti teiste vabaühendustega.

Toetatakse projekte, mis pakuvad ühiskondlikele probleemidele lahendusi läbi erinevate koostöömudelite. Oodatud on:
1) uued algatused ehk uute koostöövõrgustike või- mudelite loomised
2) juba rohkemal või vähemal määral toimiva koostöö edasiarendused.

Koostöö võib olla nii piirkondlik, üleriigiline kui valdkondlik. Ärgitame mõtlema partnerlusele nii ettevõtjate kui avaliku sektoriga, samuti teiste vabaühendustega. Eelduseks on muidugi see, et igal partneril oleks võrgustikus täita oma roll ning üheskoos tegutsemisest tekiks sünergia, mis aitaks ühiskondlikult olulisele probleemile head lahendust luua.

Info taotlusvooru kohta KÜSK kodulehelt.

Soovime näha, et projekti lõpuks oleks tekkinud tugev, iseseisev koostöövõrgustik/-mudel ning mõeldud selle edasisele kestlikkusele. Ühekordsetele algatustele toetust ei jagu – eeldame jätkusuutlikkust.

Aprillis toimuvad taotlusvooru infopäevad koos inspiratsioonikohvikutega üle Eesti erinevates paikades.