Uudised

Kinnitati Mulgimaa kultuuriprogrammi 2015. aasta taotlusvooru toetuse saanud projektid

13. märts 2015 kell 14:59

Mulgimaa kultuuriprogrammi 2014-2017 raames on kinnitatud 2015. aasta taotlusvoorus toetuse saanud projektid.

Kokku said toetuse 42 projekti kogusummas 54 855 EUR.

Mulgimaa kultuuriprogrammist 2015 toetuse saanud projektid

„Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017" põhineb endisel riiklikul programmil „Lõunaeesti keel ja kultuur 2000-2009" ja on jätkuks programmile „Mulgimaa kultuuriprogramm 2010-2013". 

Mulgimaa kultuuriprogrammi 2014-2017 üldeesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.

 

Koostas: Kaja Allilender, MKI. 

Allikas: Rahvakultuuri Keskus