Uudised

Avalig konkurss IV Mulgi laulu- ja tantsupidu 2016 kunstilise teos tegemise jaos

11. märts 2015 kell 10:00

IV Mulgi pidu peetes 4. juunil 2016 Paistu kihelkonnan Paistun. 

Oodame plaani peo sisu ja vormi jaos!

Plaan tulep kirja panna vaban vormin ja sii piap arvesteme, et pidu oles:

  •   omanäoline ja mulgilik  
  •   kige pere pidu
  •   terve päevä pikkune ja selle manu käis laat
  •   kokku säet Mulgimaa inimeste luudu laulest-tantsest
  •   päätähtis oles Paistu kihelkonna kultuurperimus.

Oma mõtte ja nende teos tegije ettepaneku üten kontaktege palume tuvva või saata kinnitse kuvääri sihen 10. juunis 2015 Mulgi Kultuuri Instituuti, Kevade 1 Tõrva.

Kuvääri pääle tulep kirjute märgusõna IV Mulgi pidu 2016. Kige paremb plaan ja Mulgi peo kunstiline juht kuulutedes vällä 19.06.2015

Auinnaraha om kokku 300 €. 

Rohkemb täädust: www.mulgimaa.ee, mki@mulgimaa.ee, 518 5371.


Allikas: MKI