Uudised

18. veebruaril avalikustatakse Tõrva linna keskväljaku  arhitektuurikonkursi võitjad

12. veebruar 2015 kell 09:18

Tõrva keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurikonkursi tulemuste avalikustamine  toimub 18. veebruaril Tõrva kirik-kammersaalis.

Üritus algab kell 15.00. Selle käigus tutvustatakse konkursile esitatud töid nii žüriiliikmete kui ka tööde autorite poolt. Kokku esitati konkursil kaheksa võistlustööd, mida hindas seitsmest liikmest koosnev žürii.

Žürii liige, Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Kalle Vellevoog hindas läbiviidud konkurssi kordaläinuks. "Žürii poolt väljavalitud ideekavandi rakendamine soodustab kindlasti Tõrvas ettevõtluse arengut muudab keskuse elanikele ja turistidele atraktiivsemaks ja võimaldab keskväljakul ning selle ümbruses korraldada aastaringselt erinevaid tegevusi ja üritusi," lisas Vellevoog.

Alates 18. veebruari õhtust on võimalik võistlustöödega tutvuda Tõrva linna koduleheküljel. Alates 19. veebruarist on tööd eksponeeritud ka Tõrva kõrtsihoones asuva bussijaama ruumides.

 

 

Tõrva linnapea Maido Ruusmanni sõnul laekus konkursile väga erinevalt mõtestatud ja omalaadsete lahendustega visioone, mis aitavad Tõrva keskväljaku, Nooruse pargi ja lähiümbruse arendada multifunktsionaalseks, atraktiivseks ja erinevaid Tõrva linnaosi koondavaks avalikuks ruumiks. "Tõrva keskväljaku rekonstrueerimine on Tõrva linna ja kogu Tõrva piirkonna omavalitsuste ning nende elanike jaoks üks lähiaastate olulisemaid investeeringuprojekte," sõnas Ruusmann.

Tõrva keskväljaku rekonstrueerimistöödeks planeerib Tõrva linn kaasata Euroopa Liidu tõukefondide toetusi.

Tõrva keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistlus toimus EV 100 arhitektuuriprogrammi „Avalik ruum" raames, mille eesmärgiks on Eesti Vabariigi 100. juubeliks taasaktiviseerida Eesti suuremates keskustes olulised keskuste piirkonnad. Läbi linnakeskuste avaliku ruumi organiseerimise, atraktiivseks ja kogemuslikuks muutmisega luuakse inimestele võimalus ja põhjus avaliku ruumi laiemaks kasutamiseks.

Maido Ruusmann
Tõrva linnapea
529 7969
maido@torva.ee