Sündmused

25
veebruar

Mulke talvekuul

Kell 09:30
Tõrva kultuurimaja, Männiku 5, Tõrva

Kohe peräst vabariigi aastepäevä, 25. veebruaril saap Tõrvan üle mitme aaste teos mulke talvekuul. Siikõrd tulep päämiselt juttu Lõune-Eesti ja Mulgimaa kirjavarast ja Mulgi rahvarõõvastest.

Tule Sia kah mulke talvekuuli!

Osalemisel ametlik tunnistus täiendkoolituskursusel osalemise kohta. Koolituse maht 0,25 EAP ehk 8 tundi.

Mulke talvekuuli päeväkava

09.30-10.00 Ommukukohvi ja kirjapanemine

10.00 -11.30 Lõune - Eesti ja Mulgimaa kirjavara. Kõnelep Mart Velsker Tartu Ülikoolist 

Õpiväljundid: Kursusel osalenud teavad lõunaeestikeelse kirjanduse ajalugu ja arengusuundi, tunnevad olulisi autoreid ja nende loomingut.

Teemad: Lõunaeestikeelse kirjanduse tutvustamine; Lõunaeestikeelse kirjanduse ajalugu ja suundumused; Olulisemad lõunaeestikeelsed autorid ja nende looming; Uuema lõunaeestikeelse kirjanduse tunnusjooned.

Täiendusõppeprogramm FLEE.TK.159 Lõunaeestikeelne kirjandus. Tartu Üllikool väljastab osalenutele vastava tunnistuse täiendusõppeprogrammi läbimise kohta!

11.30-12.00 Tillike paus

12.00 - 13.30 Mart Velskeri loeng jätkub

13.30 - 13.45 Tillike kohvivõtmine

13.45 - 15.30 Mulgimaa rahvarõõva. Tutvustep Tiina Jürgen Viljandi Muuseumist.

Väljund: Mulgimaa esemeline pärand - Mulgi rahvarõivad - ajalugu, mitmekesisus ja areng. Mulgimaa kihelkondade rahvarõivaste erinevused sajandite vältel. Ühisjooned. Mulgimaa meeste ja naiste rahvarõivad.

15.45 - 16.00 Kokkuvõtte ja lõpetemine

Osamassu ei ole, aga palun täädä ande kuni 22.02.2016! mki@mulgimaa.ee

Osalemisses om vaja täädä: Inimese nimi, isikukood, täpne postiaadress, töökoht ja amet (kui on pensionär, siis on pensionär). Milles sii vaja täädä? Aga sis saap tunnustähe vällä kirjutede Tartu Ülikoolin!

Kõrraldeve Mulgi Kultuuri Insituut ja Tartu Ülikooli Lõune-Eesti Keskus

Rohkemb täädust Kaja Allilender mki@mulgimaa.ee, 5185371