Uudised

Sõprus setudege sai jälle kinnitet

07. august 2023 kell 18:09

Ütel ilusal juulipäeväl sai Mulgi Kultuuri Instituut kutse, kus anti täädä, et mulke oodetes oma saatkunnage  5. augustil Rõsna küllä Seto Kuningriigipäeväle.  Ollime juba ommuku aigsaste Rõsnan ja pannime üles telgi, mis varjas meid nii vihmä ku päevä iist. Päevä jakkus tubliste ja vihma es tulegi – ju ollive setude oma jumalele Pekole meeleääd anden. Mulgimaa om ju sii aaste Eesti söögikant ja mede tunnuslause “Mulgi süük – uus ja vana ütenkuun” käis äste kokku sellege, mes mulkel pakku olli. Osaühingu Ää Süük iistvedäje Leskova Piret sai oma kanda kige suurembe kuurma – temä võtt pääle oma mahenäkse üten kah tõiste Mulgimaa ettevõtjide süüki: Popsi Köögi Mulgi korpe, Mulgi Mõisa mett, Põdra Aini söögisegusit, Pajumäe mahetalu piimäkaupa, pulgakompvekke. Ja kik nii ollive Setumaal väige nõutu kaup. Karu Kombucha ek Mulgimaal tettu tiiseenejuuk läits kah kuumal päeväl äste. Liiberi Robin ja Rahneli Peeter paksive rahvale mulgi kirjavara, mida inimese ää meelege uursive ja ostsive. Kuningriigipäeväl and senine Setomaa ülembsootska Gomozova Anzelika oma valitsemisesaua kiiora üle Leima Evelinile, kelle rahvas uvves ülembsootskas valis. Peräst ollive mulgi üten oma lipuge kah seto sõaväeparaadil osalise. Lõpetuses tänäsive Seto Kuningriigi auväärse vanembe mulke vanembet Visteri Kallet ja tõisi mulke selle iist, et me oma saatkonnage vällä tullime. Mede ammune sõprus setudege sai jälle kinnitet.

Vaata rohkem pilte SIIT. 

Rahneli Peeter Mulgi Kultuuri Instituut

Mulgi kiil: Ilves Kristi