Kuulsad mulgid

Paul-Adolf Lill

Kindralleitnant Paul-Adolf Lill sündis 25.01.1882. aastal Helme kihelkonnas Jõgeveste vallas Mulgimaal Roobe veski omaniku pojana. 

1941. aastal küüditati Venemaale Sverdlovski vangilaagrisse, kus ta suri 13. märtsil 1942. aastal, viimane puhkepaik on teadmata.

1891. aastal astus Paul-Adolf Jõgeveste vallakooli. Seejärel õppis ta Helme kihelkonnakoolis ja kuni 1899. aastani Valga linnakoolis.

Eesti Vabadussõjas osutatud teenete eest autasustati Paul-Adolf Lille I liigi 2. järgu Vabadusristiga ning Vabadussõja mälestusmärgiga. Lisaks anti talle veel 300 000 marka ja 48 hektari suurune talu Harjumaal Valtu mõisas.

1920. aastal asus Paul-Adolf Lill täitma Kindralstaabi valitsuse ülema kohustusi. Sama aasta 2. augustist sai temast aga juba Sõjavägede staabi ülem.

1933. aasta 21. oktoobril kutsus riigivanem Konstantin Päts Lille valitsuse kaitseministriks.

1937. aastal nimetati see ametikoht ümber sõjaministri ametikohaks. 12. oktoobril 1939 lahkus Lill sellelt ametikohalt, põhjendades seda sammu NSV Liidu poolt Eestile peale surutud baaside lepinguga.

Kindlama elukutse omandamise eesmärgil suundus Lill 1901. aastal õppima Vilno (Vilniuse) sõjakooli. 1904. aastal lõpetas ta selle õppeasutuse väga heade tulemustega. Et ohvitserina edasi jõuda, õppis Lill aastatel 1908-1911 St. Peterburgis olevas Nikolai kindralstaabi akadeemias.

Edasi jätkas Lill teenistust Odessa sõjaväeringkonnas ja seejärel Krasnojarski jalaväepolgus, mille rahuaegne garnison asus nendel aegadel Tartus. 1914. aasta oktoobris langes Paul Adolf Lill sakslaste kätte vangi. Vabadusse pääses ta alles 1918. aasta detsembris.
Vabanenuna naasis ta Eestisse. Temast sai Eesti Vabadussõja operatiivstaabi operatiivosakonna ülem. Oktoobris 1919 pidi Lill täitma ka tagavaravägede ülema kohuseid. Lisaks nimetati ta ka Sõjanõukogu liikmeks.

Eesti Vabadussõjas osutatud teenete eest autasustati Paul-Adolf Lille I liigi 2. järgu Vabadusristiga ning Vabadussõja mälestusmärgiga. Lisaks anti talle veel 300 000 marka ja 48 hektari suurune talu Harjumaal Valtu mõisas.

1920. aastal asus Paul-Adolf Lill täitma Kindralstaabi valitsuse ülema kohustusi. Sama aasta 2. augustist sai temast aga juba Sõjavägede staabi ülem.

1933. aasta 21. oktoobril kutsus riigivanem Konstantin Päts Lille valitsuse kaitseministriks.1937. aastal nimetati see ametikoht ümber sõjaministri ametikohaks. 12. oktoobril 1939 lahkus Lill sellelt ametikohalt, põhjendades seda sammu NSV Liidu poolt Eestile peale surutud baaside lepinguga.

14. juunil 1941 küüditati Lill koos oma õe Olgaga Venemaale ning saadeti Sverdlovski vangilaagrisse.

13. märtsil 1942. aastal kindralleitnant Paul-Adolf Lill suri. Tema viimane puhkepaik on teadmata.