2020

Mulgimaa põhikoolide õpilaste mälumäng “NUPUTE VÄLLÄ”

Mälumänguga soovitakse:
● äratada õpilastes huvi Mulgimaa kultuuriloo vastu;
● ärgitada õpilasi lugema Mulgimaa-teemalist kirjandust ja ajalehte Üitsainus Mulgimaa;
● siduda koolinoori mulgi keele ja kultuuripärandiga, kasvatades seeläbi nooremas põlvkonnas paikkondlikku identiteeditunnet;
● arendada õpilastes koostöötamise oskusi ja laiendada silmaringi;
● tugevdada Mulgimaa koolide vahelist koostööd.

Põhikooliõpilaste mälumängust “Nupute vällä” võtavad osa Muglimaa koolide 5.-9. klasside 4-liikmelised võistkonnad. Mälumäng toimub oktoobris, veebruaris ja aprillis Mulgimaa erinevates koolides. Käesoleva projekti raames viiakse läbi mälumäng oktoobris 2020.a. Abja Gümnaasiumis, edasised mälumängud on plaanis viia jätkuprojektina läbi Tarvastu Gümnaasiumis ja Hummuli Põhikoolis, kaasatud on kõigi kolme Mulgimaa omavalitsuse koolid. Mälumäng toimub etteantud Mulgimaa-teemalise kirjanduse ning ajalehe “Üitsainus Mulgimaa” põhjal. Küsimused koostavad Mulgimaa raamatukogude töötajad, küsimusi aitab kokku seada ja valida Kristi Ilves. Mälumängu alguses tutvustatakse õpilastele toimumispaigaks olevat kooli. Autasustatakse kolme parimat võistkonda võistkonda.

Projektijuht Maile Kreevs töötab Mõisaküla Koolis ja Abja Gümnaasiumis ajalooõpetajana.

Projekti toetab Mulgimaa pärimuskultuuri programm.