2020

Mulgimaa lauamäng "Sõõr ümmer Mulgimaa"

Mulgimaa elanike igapäevakasutuses olev mulgikeelne lauamäng aitab kaasa kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele, on toeks ning abi- ja õpivahendiks mulgi keele õppel. Kogupere lauamäng aitab siduda noored esivanemate keele ja kultuuripärandiga, laiendades seeläbi kohalikus kultuuris osalejate ringi.

Mulgimaa Lauamäng läbib erinevaid paiku Mulgimaal, lauamängu aluseks on Mulgimaa kaart koos huviväärsuste ja lugudega, mille abil tõuseb ka Mulgimaa tuntus ülejäänud Eesti elanike seas. Lauamäng omab olulist mõju laste ja noorte sidumisel esivanemate kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamisele ning seeläbi tunnevad Mulgimaa inimesed end oma keele ja kultuuri kandjatena. Mulgimaa lauamäng on suurepärane õppematerjal mulgi keele ja kultuuri õpetamisel lasteaias, koolis ja kursustel. 

Lauamängu valmistamise esimese etapi meeskond: Kristi Ilves, kunstnik Ülle Rosenberg,  kujundaja Triinu Sarv ja Kairi Nigol. Käesolevas projekti meeskond: mulgikeelse materjali toimetaja Kristi Ilves, kujundaja Triinu Sarv ja projektijuht Ave Grenberg. Lauamängu trükk OÜ Kuldne Lammas. 

Projekti väljaajndmist toetas suures mahus Mulgi Kultuuuri Instituut ja Mulgimaa pärimsukultuuri programm.