2017

Mulgimaa tuntuks!

Projekt: Mulgimaa tuntuks!

Projekti taotleja ja täitja: Mulgi Kultuuri Instituut

Kestus 2017 - 2020 september

Kontakt: Ave Grenberg, tel 5885 7355, mki@mulgimaa.ee

Rahastus: PRIA Leader-meede Mulgimaa Arenduskoja kaudu

Projekti üldeesmärk: Luua Mulgimaast kui reisisihist atraktiivsem sihtkoht. 

Projekti tegevused on suunatud siseturule ja Läti sihtturule.

Projekti üldeesmärk: Projekti eesmärk on luua Mulgimaast kui reisisihist atraktiivsem sihtkoht.

Projekti Mulgimaa tuntuks otsesed eesmärgid: 

1. Turismisektor Mulgimaal teeb koostööd;

2. Mulgimaad on tutvustatud siseturul erinevatele sihtgruppidele – lõpptarbijale ja professionaalile ning teadmine Mulgimaast kui reisisihist on siseturistide seas kasvanud;

3.Mulgimaa külastajate arv ja siin ööbijate arv ning korduvkülatajate arv on kasvamas: siseturistide seas – võrreldes 2015. aasta seisuga aastaks 2019 kuni 20% kasv;

4.Mulgimaad on tutvustatud naabersihturul - ennekõike Läti sihtturul j selle tulemusel on kasvanud Lätist tulevate turistide arv aastaks 2019 vähemalt 25% võrreldes 2015. aasta seisuga;

5. Kasvab turismist saadav tulu. Kuna kasvab külastuste arv ja tarbitakse rohkem teenuseid, siis kasvab ka ettevõtete käive ja seeläbi kasvab ka maksude maksmine ning seeläbi kasvab ka kohaliku omavalitsuse tulubaas;

6. Kasvab Mulgimaa hea maine reisisihina.

Tegevused projektis:

1. Portaali tõlkimine www.mulgimaa.ee sihtturu keeltesse: inglise, vene, läti ja soome keelde. Tegevus toimub 2017 I poolaasta

2. Mulgimaa veebilehe arendustööd. Tegevus 2020. a - veebilehe kujunduse väljatöötamine Wireframe ja kasutajaliidese arendus tulenevalt kujundusest.

3. 3. Esitlustarvikute soetamine, millega messidel jms sarnastel üritustel osaleda (stend, silt, lauad, toolid, roll-upid) ning välitingimustes esitlusteks moodultelk. Kuna Mulgimaa on omanäoline kultuuripiirkond, siis see eeldab, et ka esiltustarvikud kannaksid oma sõnumit - kindlasti ei sobi standardsed lahendused. Samuti soetatakse multimeediaprojektor, et läbi viia esitlusi, seminare ja tutvustada Mulgimaad kui atraktiivset reisisihti. 

3. Osalemine erinevatel sihtturgude turismimessidel Mulgimaa ühisstendiga – Tourest messil 2017-2020 ja koostöös SA Lõuna-Eesti Turism messil Balttour 2017-2020.

3.1. Osalemine turismimessidel Balttour 2017 ja Tourest 2017, info veebilehel http://mulgimaa.ee/mulgimaast/uudised/uudis/2017/02/01/mulgimaa-tutvustab-end-messidel-riias-tallinnas

3.2. Osalemine turismimessidel Balttour 2019 ja Tourest 2019, info veebilehel http://mulgimaa.ee/mulgimaast/uudised/uudis/2019/02/03/mulgimaad-tutvustatakse-riias-ja-tallinnas-toimuvatel-turismimessidel

3 3. Osalemine turismimessidel Balttour 2020 ja Tourest 2020, info veebilehel http://mulgimaa.ee/mulgimaast/uudised/uudis/2020/01/30/mulgimaa-tutvustab-end-messidel-riias-ja-tallinnas

4. Infokandjatest antakse välja Mulgimaa tähtsündmuste kalender aastate lõikes ja turismikaart neljas keeles.

4.1. Mulgimaa sündmused 2017 ja Mulgimaa turismikaart neljas keeles. Tegevus 2017 Jaanuar.

4.2. Mulgimaa sündmused 2018, 2019, 2020. Tegevus 2018, 2019, 2020.

5. Turundusfilm "Mulgimaa toit, nutikus ja inimesed“ ka Läti keelne. Eesmärgiks positsioneerida Mulgimaa kui tuntud turismi sihtpunkt nii kodumaal kui naaberriikides, põhifookus Lätil. Tutvustada erinevaid vaba aja ja puhkamise veetmise võimalusi läbi Mulgimaa inimeste ja ettevõtete. Tegevus 2020. a.

5.1. Turundusfilmist "Mulgimaa toit, nutikus ja inimesed“ lühiklipid igast kihelkonnast. Sotsiaalmeedias jagamiseks. Näidata iga kihelkonna lühitutvustust ja juhatada sisse pikk film. Tekitada vaatajas huvi ja soovi Mulgimaa kohta rohkem teada saada. Tegevus 2020. a.

5.2. Mulgimaa erinevatest turismi seisukohast olulistest kohtadest artiklid. Kutsuda inimesi külastama ja avastama Mulgimaad, kasvatada siseturismi populaarsust. 

Artikleid saab lugeda siit: https://reisijuht.delfi.ee/news/news/suvi-kestab-ja-miks-mitteveeta-veel-uks-ponev-nadalavahetus-mulgimaal-musttuhatpohjust-miks-just-sinna-minna?id=90829769

https://www.puhkaeestis.ee/et/puhkaeestis/mulgimaa-ootab-avastama

https://toidutare.ohtuleht.ee/1012556/viib-pariselt-keele-alla-mulgi-memm-ja-aasta-ema-2005-alli-laande-opetab-tegema-mulgi-putru-karaskit-ja-korpe

https://marimell.eu/visitmulgimaa-ehk-kus-on-eesti-parimspa/

6. ETFLi liikmetele tootetutvustusreis. Kevad 2018

Projekti tulemused

1. Mulgimaa maine turismisihina on oluliselt kasvanud ja hea;

2. Mulgimaa on saanud tuntumaks sihtturumaal – Põhja-Lätis;

3. Kestlik Mulgimaa ühisturundus on kasvatanud turistide arvu piirkonnas. Kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv;

4. Kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas;

5. Kasvab Mulgimaa teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse.

6. Ühisturundus aitab kaasa Mulgimaa kui reisisihi kujundamisele. Ühisturundusega tutvustatakse Mulgimaa tooteid ja teenuseid ning seeläbi kasvab piirkonda külastavate turistide hulk. Samuti on tagatud Mulgimaa turundustegevuse jätkusuutlikkus. Kasu saab Mulgimaa piirkond tervikuna, sest Mulgimaad kui ühtset reisisihti tutvustakse positiivses võtmes erinevatel sihtturgudel ja erinevatele sihtgruppidele. 

7. Koostööd tehakse Mulgimaa (turismi)ettevõtjate kui ka erinevate arendusorganisatsioonidega, kes kaasatakse turundustegevustesse. Ettevõtjad kui ka arendusorganisatsioonid ja turismiinfo vahendajad on ka Mulgimaa turundajad, jagades samuti projekti raames toodetud materjale kui ka olles kaasatud erinevatesse tegevustesse.