Mulgi Elamuskeskus

Projekt Mulgi Elamuskeskuse rajamine Sooglemäele

Loomisel on Mulgi elamuskeskus Sooglemäe tallu Ala külas Tõrva vallas. Sooglemäe kinnistu, mille pindala on 6,8 ha omanik on Mulgi Kultuuri Instituut

September 2017 toimus arhitektuurikonkurss koostöös Eesti Arhitektide Liiduga Arhitektuurikonkursile laekunud tööd, sh võidutöö Nüüd Arhitektidelt

Arhitektuurivõistlusel väljavalitud eskiisi alusel on koostatud eelprojekt ja Mulgi Elamuskeskuse põhiprojekt valmib 2019. a lõpuks.

Mulgi Elamuskeskuse projekteerimist toetab Maaeluministeerium.

Mulgi Elamuskeskuse projekti kõneisik on Tõrva vallavanem Maido Ruusmann +372 529 7969 maido.ruusmann@torva.ee.

Lisainfo: Sille Roomets, e-post mulgielamuskeskus@gmail.com

Toetuse abil on kavas rajada Mulgi Elamuskeskus, mille eesmärgiks on luua piirkonda tõmbeobjekt, mis annab uue hingamise Mulgimaa ettevõtlus- ja turismisektorile ning tõstab piirkonna tuntust ja atraktiivsust nii siseriikliku sihtkohana kui ka rahvusvahelisel tasandil. Mulgi Elamuskeskus on mulgi maamärk ja identiteedi kandja, mis nutikate lahenduste abil loob ajaloost inspireeriva tuleviku, ühendab kohalikud ettevõtted ja tooted ning pakub külastajatele teadmisi, meelelahutust, seiklusi ja ootamatuid ideid. Projekti tulemusel arendatakse välja sihtkoha eripära rõhutav uus turismiatraktsioon, mis tugineb ajaloolisel ja kultuurilisel piirkonna pärandil, mida ei ole seni nii ulatuslikult eksponeeritud. Projekti raames on planeeritud ekspositsioonihoone, käsitööait, rehi ürituste korraldamiseks ja ligi 7 ha suurune atraktsioonidega rikastatud väliala.

Projekti toetab Riigi Tugiteenuste Keskus Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.