2023

XIV Mulgi konverentsi korraldamine

XIV Mulgi konverentsi „Tillike kultuur suuren ilman“ ettevalmistamine ja läbiviimine Tartu Maailmaülikooli kogukonnasündmusena. Konverentsi eesmärk on tõmmata tähelepanu kogukonnas olulistele teemadele, arutleda ja ärgitada diskussiooni neil teemadel: mulgi kultuuri ja keele elujõulisus, mulgi kogukondade ühendamine kolmes omavalitsuses, mulgi identiteedi ja pärimuse kasutamine igapäevaelus (sh noorte kaasamine), mulgi keele ja kultuuri kasutamise populariseerimine kaasaegsete väljundite abil

Projektijuht on Ave Grenberg

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

XIV Mulgi konverents „Tillike kultuur suuren ilman“ toimub 13. oktoobril 2023 Tõrva Gümnaasiumis ning on osa Tartu Maailmaülikooli ettevõtmistest Lõuna-Eestis. Konverentsi eelsündmuseks on Tõrva Avatud Noortekeskuse korraldatav „Mulgi noorte päev“, mis toimub 13. mail 2023 Tõrva vallas. Sealt saadud sisendit kasutatakse sügisese konverentsipäeva planeerimisel ning selle arutelufookuste seadmisel. Konverentsi fookuses on mulgi kultuuri ja keele elujõulisus, mulgi kogukondade ühendamine ja koos tegutsemine kolmes omavalitsuses (Mulgi, Tõrva ja Viljandi), mulgi identiteedi ja pärimuse kasutamine igapäevaelus. Konverentsil toimuvad, loengud, arutelud, diskussioonid. Päeva tulemusena on mulgi kogukonnal parem arusaamine mulgi noorte ootustest neile. Millisena nemad näevad mulgi identiteeti? Mis teeks selle neile atraktiivsemaks? Kavas on järgmised ettekanded:
Maailmaülikool „Kogukonda kõnetavaid näiteid teistest kogukondadest ja mujalt maailmast“; Tõrva Avatud Noortekeskuse juhataja Annelore Hirschon „Noorte ootused ja ettepanekud atraktiivsema mulgi identiteedi kujundamisel“ ; Abja Gümnaasium „Omakultuur meie koolis ja kogukonnas“ ; Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenberg
„Mulgi puder kui kogukonna identiteedi hoidja“; Mulgi Elamuskeskuse „ Mulgi Elamuskeskus kui mulkide kokkutooja“; Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister „Kuidas mulgid teiste hulgast silma paistavad“.  Kõik ettekanded filmitakse üles, et neid saaks hiljem kasutada kõik huvilised sh haridusasutused, kogukonnad, teadusasutused, kes antud
teemavaldkonna vastu huvi tunnevad. Ettekanded avaldatakse veebikeskkonnas. Päeva moderaator on Elmo Puidet.