Toetuse saajale 2014-2020

Maksetaotluste esitamine

Maksetaotlused koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega esitatakse elektroonselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu.

2016.-2017. aasta taotlusvoorudes rahastust saanud projektide kohta esitatakse maksetaotlused vanas e-PRIA keskkonnas. Juhised maksetaotluse esitamiseks leiate SIIT.

Alates 2018. aastast toetust saanud projektide maksetaotlused esitatakse uue e-PRIA keskkonna kaudu, juhend on leitav SIIT.

TEAVITAMINE JA TÄHISTAMINE

Kõik toetust saanud objektid peavad olema märgistatud nii Eesti LEADER logoga koos Euroopa Liidu embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab vaadata: https: //www.riigiteataja.ee/akt/129122015051 

LEADER meetme logod, millega peavad LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne olema märgistatud, leiate siit (joonis 14).

Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt või tegevus tuleb tähistada Eesti Leader-logoga koos Euroopa Liidu Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga, mille all on tekst "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse" vastavad logod saab alla laadida siit.

Mulgimaa Arenduskoja logo, Euroopa Liidu LEADER logo, Euroopa Liidu embleemi saab:

WORDi formaadis alla laadida siit.

PDF formaadis alla laadida siit.

PNG formaadis alla laadida siit.

või wordi formaadis kujundusega alla laadida siit

Projektitoetuse vähendamine

2014-2020 LEADER meetme rakendamine Euroopa Komisjoni määruste mõistes - art 63 (809/2014), art 35 ja 36 (640/2014).

RIIGIHANKEKOHUSLUSE JÄLGIMINE

TÄHELEPANU! Taotlejad peavad ise tegevusi ellu viies jälgima Riigihangete seadust. MTÜde riigihanke kohuslus tekib vastavalt Riigihangete seaduse § 10. MTÜ puhul otsustatakse näiteks jooksva aasta tulude prognoosi alusel, kus on näidatud organisatsiooni tulude allikad. 

Riigihangete koolituse ettekanne, 18.05. 2017 Suislepa mõisas, Keidi Kõiv, PRIA, arengutoetuste osakonna nõunik riigihangete alal