2023

LEADER kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamine

25. mai 2023 kell 09:27

Mulgimaa Arenduskoda annab teada, et esitab kohaliku arengu strateegia alusel PRIA-le kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse.

Mulgimaa Arenduskoda esitab PRIA-le kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ tegevuste elluviimiseks perioodil 2023-2027.

Kohaliku tegevusrühma toetust ja LEADER-projektitoetust antakse „Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ (ÜPP-strateegiakava) sekkumise 8.4 „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ raames.

Peale kohaliku arengu strateegia ja toetustaotluse heakskiitmist saab Mulgimaa Arenduskoda ka uuel programmperioodil 2023-2027 jätkata tegevust LEADER kohaliku tegevusrühmana, viies ellu strateegias kirjeldatud tegevusi, korraldades projektitoetuste taotlusvoore ja panustades piirkonna arendamisse.

Meie tegevuspiirkond hõlmab Mulgi, Tõrva ja Viljandi valdasid, välja arvatud Viljandi valla koosseisu kuuluv endise Kolga-Jaani valla territoorium.

Mulgimaa Arenduskoda on asutatud 2006. aastal ja 2023. aastal on organisatsioonil üle 100 liikme, nende seas on nii ettevõtjad, mittetulundusühinguid kui ka kohalikud omavalitsused.

Mulgimaa Arenduskoda on piirkonnamärgise „Mulgi värk“ omanik ja arendaja.

LEADER kohaliku arengu strateegia 2023-2027 alusel avanevad esimesed toetusmeetmed loodetavasti 2024. aasta esimese pooles.