2020

II meetme projektitoetuse taotluste paikvaatlused ja ärakuulamine Karksi külamajas 3. novembril

02. november 2020 kell 12:37

Mulgimaa Arenduskoda viib 3. novembril läbi II meetmesse "Külakeskkonna ja -kogukonna arendamine" esitatud investeeringuprojektide kohapealse paikvaatluse.

Hindamiskomisjoni arutelu-koosolek toimub  algusega kell 14:00 Karksi külamajas. Koosolekul toimub II meetmesse esitatud projektitaotluste ärakuulamine.