Strateegia 2023-2027

Fookusgruppide kohtumised 2022

14:18 11.07.2022

21. juulil, algusega kell 13 toimub kogukondade fookusgrupi kohtumine Tõrva vallas Greete Motellis.

6. septembril, algusega kell 15 toimub fookusgrupi kohtumine Männiku Metsatalus, mille sihtgrupiks on Mulgimaa ettevõtjad.

8. septembril, algusega kell 16 toimub noorte fookusgrupi kohtumine Mustla kohvikus.