Strateegia 2014-2023

Maaeluministeeriumi ja PRIA tegevuspiirkonna külastus 18.oktoober 2019.

Maaeluministeerium ja PRIA külastavad 18.oktoobril 2019 Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonda.

LEADER KTGde külastuste eesmärk on arutada käimasoleva perioodi käekäiku, tulemusi, probleeme ning vaadata ka tulevikku.

  • Käesoleva perioodi ülevaade;
  • Vaided ja seotus;
  • Haldusreformi mõju;
  • Tegevusgrupi piirkond, suurus;
  • Koostöö teiste organisatsioonidega;
  • Hindamisprotsess
  • Tulevikumõtted

Tegevusgrupp tutvustab mõningaid edukalt elluviidud projekte, külastades neid kohapeal ning sellele järgneb arutelukoosolek.