Strateegia 2014-2023

Koostöö Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 raames

Koostööprojektid on tegevusgrupi poolt algatatud projektid. Koostöö hõlmab aga paljusid erinevaid huvigruppe, kõik ei ole tingimata seotud koostööprojekti ettevalmistamise või ellu viimisega.

Koostöö eesmärgil toimunud sündmused tegevusgrupi piirkonnas ja väljas pool

* 10.10.2016 Viljandi arendusorganisatsioonide ümarlaud, Viljandi Maavalitsuses, osales Anneli Roosalu.

* 24.09.2016-1.10.2016 Mulgimaa Arenduskoja delegatsiooni osalemine õppereisil ja LINC 2016 (24.09.-1.10.2016 a.) konverentsil. Koostööprojekti eesmärgid.

* 19.09.2016 Salacgrivas, Läti. INTERREG Est-Lat projekti taotluse esitamise koosolek, osalejad: tegevusgruppide Mulgimaa Arenduskoda ja Sernikon, Salacgriva omavalituse esindajad.

* 18.09.2016 Viljandis, koosolek koostöö tegevusgrupiga Võrtsjärve Kalanduspiirkond, osalesid Ene Saar, Anneli Roosalu, Jaanika Kaljuvee, Kertu Kikkas.  

* 14.09.2016 Valgas, Green Railway INTERREG partnerite koosolek, osales Anneli Roosalu

* 14.09.2016 Valgas, Valga Arendusorganisatsioonide ümarlaud, Valga Maavalitsuses, osales Anneli Roosalu

* 24.-26.08.2016 LEADER rahvusvaheline koostöölaat, Jänedal, osalesid Anneli Roosalu ja Kaupo Välba.

* 17.05.2016 Karksi külamaja, Mulgimaa käsitöömeistrite koostöö koosolek. Osalejad Mulgimaa käsitöömeistrid, Mulgi Kultuuri Instituudi ja Mulgimaa Arenduskoja esindajad.

* 4.05.2016 Ühisturunduse koostööprojekti turundustöörühma koosolek, Abja vallamajas, osalesid: Mulgimaa Arenduskoja, Võrtsjärve Ühenduse, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Roheline Jõemaa ettevõtjad ja tegevusgruppide esindajad.

* 2.05.2016 Mulgimaa foorum, Karksi Kultuurikeskuses, osalesid Anneli Roosalu, Liina Paumere

* 26.04. 2016 Soe külamajas, Ettevõtjate infopäev, Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna ettevõtjatele. Ühisturunduse koostööprojekti arutelu, sisendi kogumine ettevõtjate huvide esindamiseks projekti ettevalmistamisel.

* 20.04.2016 Valgamaa Arenguorganisatsioonide ümarlaud, Valgas, osales Anneli Roosalu

* 30.03.2016 Ettevõtjate infopäev, Karksi Kultuurikeskuses, Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna ettevõtjatele. Ühisturunduse koostööprojekti tutvustus. Osalejad: Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna ettevõtjad.

* 21.03.2016 Ühisturunduse koostööprojekti ettevalmistus, Karksi Kultuurikeskuses, Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna ettevõtjatega koostööprojekti arutelu. Osalejad: Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liikmed, omavalitusjuhid ja arendustöötajad, esindajad: Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Roheline Jõemaa  tegevusgruppidest.

* 4.02.2016 Arutelu Abja-Paluoja, INTERREG projekti planeerimine – GreenRailway – vanade raudteetammide kasutusele võtt.

* 14.01.2016 Karksi-Nuia noortekeskus. Kohtumine Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna noortega

* 11.01.2016 Ühisturunduse koostööprojekti ettevalmistus. Ettevõtjate turunduskoolitus, Olustveres, kutsutud ja osalesid Mulgimaa Arenduskoda, Võrtsjärve Ühendus, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Roheline Jõemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad.

* 29.12.2015 Abja-Paluoja, koostööprojekti ettepaneku arutelu esindajad Mulgimaa Arenduskoda, Võrtsjärve Ühendus, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Roheline Jõemaa.

* 28.12.2015 Greete motellis, Puka vald, Võrtsjärve ühistegevuse seminar, osavõtjad : SA Võrtsjärve nõukogu, Võrtsjärve kalanduspiirkonna juhatuse,  LEADER tegevusgruppide.  Aruteluteemad: Võrtsjärve Leader-gruppide ühiste huvide ja võimaluste väljaselgitamine; Võrtsjärve piirkonna ühine turismi arendamine ja turundamine, traditsiooniliste ja uute ürituste elluviimine; Võrtsjärve piirkonnaülene tegevuskava ja kokkulepped.

* 14.12.2015 Abja-Paluoja noortekeskus, Noorsootöö piirkonnas. Tegevuspiirkonna Noortekeskuste, Mulgi Kultuuri Instituudi ja Mulgimaa Arenduskoja esindajad

* 4.12.2015 Viljandis, Võrtsjärve piirkonna kalanduse ja LEADER tegevusgruppide koosolek, Mulgimaa Arenduskoda ja Võrtsjärve Ühendus.

* 27.11.2015 Viljandi arenduskeskusega koostöös Kodanikupäeva tähistamise raames Mulgimaa Arenduskoja piirkonna ühistegevuste arutelu Karksi-Nuias.

Tegevusgrupi poolt korraldatud Mulgimaa Arenduskoja piirkonna ühistegevuste arutelud 19.11.2015 Karksi-Nuias, 24.11.2015 Tõrvas, 8.12.2015 Paistus.

* 13.10.2015 koosolek võimalike koostöö teemade arutamiseks Ruhjas, esindatud olid: Mulgimaa Arenduskoja esindajad ja Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” (KTG Lätis Ruhja piirkonnast, Karksi valla kultuurikeskus, Ruhja Turismiinfopunkt, Ruhja kultuurikeskus, Ruhja vald.