Strateegia 2014-2023

Informatsioon toetuste taotlemise kohta perioodil 2016-2020

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 on põhidokumendiks uue perioodi LEADER-projektitoetuse taotlemisel. LEADER-projektitoetuse kogumahuks perioodil 2016-2020 Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas on 2,9 miljonit eurot.

Valminud MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegias käsitletakse võimalikke arengusuundi, mis on jaotatud kolme meetme vahel.

Esimene taotlusvoor on avatud 1.-19. veebruaril 2016 a. II meetmele - külakeskkonna ja kogukonna arendamine, taotleda saavad mittetulunduslikud organisatsioonid ja omavalitsused.

Teine taotlusvoor on avatud 4.-22. aprillil 2016 a.  III meede - paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine, taotleda saavad ettevõtted, FIE-d, mittetulunduslikud organisatsioonid ja omavalitsused.

Kolmas taotlusvoor on avatud 30. mai–16. juuni 2016 a. I meede  -  ettevõtluse arendamine  / taotleda saavad  tegutsevad ettevõtted ja FIE-d.

 

Enne meetmete avanemist toimuvad piirkondades infopäevad

Palun jälgige infot meie kodulehe teadetes: http://www.mulgimaa.ee/mak/teated/