Soome-ugri kultuuripealinna aasta korraldust toetavad tegevused

Soome-ugri kultuuripealinna aasta lõpuüritus Viru talus

21.detsember 2022

Projekti kokkuvõtete tegemine

Arutelud toimunud sündmuste osas.

Edasiste tegevuste planeerimine.