ELARD

Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+

22.-23. novembril 2016 toimus Tartus Euroopa LEADER Ühenduse poolt korraldatud konverents „Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!“, millega tähistati 25. juubeliaastat LEADER programmi rakendamisest Euroopas ning ühtlasi töötati välja parendusettepanekud uueks programmperioodiks 2021-2027. Konverentsil osales 140 delegaati 25 Euroopa riigist, kes esindasid ligikaudu 2000 Euroopa kohalikku LEADER tegevusgruppi, maaeluvõrgustikke, liikmesriikide ministeeriume ja Euroopa Komisjoni ning ühiselt töötati välja alljärgnev visioon LEADERi/CLLD (CLLD - ehk kogukonna juhitud kohalik areng) ja community-led local development kohalike tegevusgruppide rollist 2027. aastaks.