2016

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 18. jaanuaril 2016. a. Hallistes

Koosoleku päevakord:

  1. Seisuga 31.12.2015 a. liikmemaksu võlgu olevate liikmete väljaarvamine MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmeskonnast.
  2. Uute liikmete vastuvõtmine MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmeks.
  3. Strateegia ettevalmistava toetuse eelarve muutmine.
  4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolekule koostööprojektide taotluste esitamine.
  5. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja projektitoetuse eelarve jagunemine ühis-ja koostööprojektide korral.
  6. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja LEADER – meetme raames antava projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise kord, I lugemine.
  7. Informatsioon:

7.1. Maaeluministri vastuskiri ja PRIA vaideotsus liisingukulude abikõlbulikkuse kohta.

7.2. „Kollaste akende“ projektist, Tarmo Tamm

7.3. TOUREST 2016 osalemine.

7.4. Teavitus PRIA on esitanud küsimuse taotlusvoorude kuupäevade osas.