Cilvēki ar Mulgimā izcelsmi

Cilvēki ar Mulgimā izcelsmi

Mulgimā ir izpelnījies ievērību ar to, ka tas bijis dāsns ar Igaunijai nozīmīgiem ļaudīm. Gandrīz trešdaļa ģenerāļu (Jāns Sotss, Aleksandrs Jāksons, Pauls Ādolfs Lils, Hanss Lēsments, Juhans Tervands, Johans Unts, Johans Laidoners, Teniss Rotbergs, Andress Larka un Gustavs Jonsons) un liela daļa politiķu: pirms kara Igaunijā bija 27 pārvaldes (kopā ar pagaidu pārvaldēm), no tām deviņos gadījumu pārvaldes vadītāji bija no Viljandi apriņķa vai Mulgi novada (Ado Birks, Jeri Jāksons, Antss Pīps, Jāns Tenisons, Fridrihs Karls Akels un Augusts Reis). Nemaz nerunājot par rakstniekiem, tos nemaz nav iespējams saskaitīt.

Noteikti nedrīkst nepieminēt Tomasu Hendriku Ilvesu – Igaunijas prezidentu laika posmā no 09.10.2006. līdz 10.10.2016., prezidenta mājas „Ärma talu” atrodas laukos Mulgi novadā, mūsdienās Viljandi apriņķa Abjas pagastā Veskimē ciemā. Lauku sēta Ilvesu dzimtai pieder kopš 1735. gada.