Ennemustitsel Mulgimaal

Emakeele Seltsi murdekorrespondentide tekstivalimikus „Ennemustitsel Mulgimaal“ vestavad endisaegsest elust põlised mulgid Helmest,
Karksist, Hallistest ja Paistust ning keelejuhid endisest Viljandi kihelkonnast.

Sisuliselt on käesolev valimik kunagise eluolu, tegevusalade, elusündmuste ja tavade põhjal liigendatud üheksasse peatükki:

I. Vanaaegne põllupidamine

II. Loomapidamine ja karjandus

III. Vanaaegsed ehitused. Vesi- ja tuuleveski

IV. Endisaegne naiste käsitöö. Naiste- ja meesterõivastus

V. Endisaegsed söögid ja joogid

VI. Elu sünnist surmani. Peod ja pühad

VII. Vähi- ja kalapüügiks

VIII. Haigustest ja ravitsemisest

IX. Jutte ja rahvatarkust. 

Ennemustitsel Mulgimaal