Mulgi luu

Viisk, põis ja õlekõrs

Viisk, põis ja õlekõrs

Uhti-uhti uhkeste viisk läits Tartust Villändi,
üten põis ja õlekõrs, õlekõrs ku sääseõrs.
Ei saa üle Emäjõest, ää nõu nüid kallis tõest.

Viisk sõs ütel targaste oma seltsilistele:
"Otsan ädä, otsan vaiv, põis om meil ku luudu laiv,
kõrs om mastiss kõlbulik, mia ole laevnik!"
 
Põis sõs vastas põristen, läbi kõri kõristen:
"Viisu nõu om imelik-laev sii olgu laberik,
ku ma viirma akka siin, õkva oledegi viin!"
 
Kõrs sõs visass pikäli, sillake sai valmis nii
Viisk sõs ütel: "Sild om ää, mia astu üle pää!"
Aste sammu, aste kaits, sillake sii puruss läits.
 
 Põnnadi-põnnadi karass põis, naarse, mes ta naarda võis.
"Vaadeke, kus rumale uppusive mõlembe!"
Tõmmass ennest õhku täis ja karplauhti lõhki läits.


--------------------------------------------------------------------------
Näitemäng

JUTUSTEJE
VIISK
PÕIS
KÕRS
Jutusteje: ”Uhti-uhti uhkeste, viisk läits Tartust Villändi,
üten põis ja õlekõrs, õlekõrs ku sääseõrs. Es saa üle Emäjõest, ää nõu nüid kallis tõest.”
 
Viisk : "Otsan ädä, otsan vaev, põis om meil ku luudu laev, kõrs om mastiss kõlbulik, mia ole laevnik!"
 
Põis: "Viisu nõu om imelik - laev sii olgu laberik, ku ma viirma akka siin, õkva oledegi viin!"
 
Kõrs: ”Sillake om valmis nii.”

Viisk: "Sild om ää, mia astu üle pää!"
 
Põis: "Vaadeke, kus rumale uppusive mõlembe!"