Mulgi luu

Mulgi mõistatuse!

1. Laud ällus, laud õllus, laud maha ei sada?

2. Üits tareke, sada paakest? 
3. Alt külm, päält kuum?
4. Luu palas, liha sulas? 
5. Surnu matt elävet? 
6. Laut punatsit põrsit täis, must siga lääp lauta, aap kik vällä? 
7. Suvel mu vähä sunnites, talve kige tarvilisemb? 
8. Siga engäs egäst arjasse otsast üits kõrd nädälin?
9. Punane penike raksup raudrõõvin? 
10. Esä alla ällün, poig joba poolest ilma? 
11. Ame all ja ihu pääl? 
12. Talve igistep, suvel külmetep? 
13. Miis nukan, süli mune täis? 
14. Täkk tallin, änd rästän? 
15. Punane kikas laulap tare arjan? 

Vastusse: 1. Suits, 2. Sõrmkübär, 3. Lamp, 4. ja 11. Küinal, 5. Tuhk tule pääl, 6. Söe ja ahjuruup, 7. ja 12. Ahi, 8. ja 13. Sannakeres, 9., 10. ja 14. Tuli ahjun, 15. Tulekahi.