Mulgi luu

Kellel ma hääle annassi?

Mari Tiibus aka August Kitzberg

Kellel ma hääle annassi

Küll jooseva ja sõidava na ringi,
Ja kulutava raha, suud ja kingi,
Ja egäüts püünd puru silmä aia,
Et muku  e s i  jälle pukki saia!

Kik kitva endä, laitva tõisi vahvast,
Ja keäki ei hooli maast ja rahvast,
Kas mingu marga kurss ka nolli pääle,
Kui muku annassime neile hääle!

Mis kasu om nüüd keäki tost saanu,
Et na om rahva vastamisi aanu:
Et üts om sots ja tõne enämline,
Ja kolmas, kuri teed mis nimeline!

Kik omma nemä essiteele viitu,
Kas lugegu end maa- vai taevaliitu,
Ja töö- ja rahvaeräkonnalise,
Om üttemoodu – löödu inemise!

Kes rahva kasust kõneleva, trükkva,
Ja esi muku valitsema tükkva,
Kae noo o´s vaja asjast eemal aia,
Sis võissi vast ehk asjast asi saia!

Kui ütless üts, et: tulge hulganisti,
Pursuid ja sotsid: pooge minu risti!
Kae tollel mihel annassin ma hääle,
Ja tõstassin ta korge koha pääle.

«Tiibuse Mari ajalikud laulud», lk 31-32, Tallinn, 1920. aka August Kitzberg