Mulgi luu

Astridi luu

Latsepõli

Veli

Pernaine

Laulupidu

Kalalkäik

Linnankäik

Kevadpäe

Kuuliminek

Suveaig

Internaat

Hirmul

Tali

Mia, Astrid Tomišinets, ole sündinu Karksi vallan Küti talun 1945.aastel,kasusi ja käisi koolin iki Kütilt.

Mede peren oli vanaemä, vanaesä, emä ja esä,mia ja  kaits velle. Perekonna nimi kigel Mõts,esä olli kõva jahimiis ja loodusearmastei.Koolin käisi mia Toomesuul ja Nuian, viimäte viil Tõrva õhtukuulin keskkuuli jaon.

Tüüle hakasi Tõrvan Veske pääl kudamisen,säält tulli Kütile tagasi ja olli 6aastet mõtsavaht ,kasvati oma tüdärt tolle ameti kõrvast.Ku tüdär kuuli läits tullime ärä Karkside,kuulil ligembes,mia hakasi Karksi katlamajan katlekütjes,sääl sai olla 18.aastet,siis teti katlemaja autumaatiku pääle ja kütjet es ole enäm vaja. Pääle toda olli Nuia kuulin 10aastet koristeje, sis jäi pensioni pääle. Nüüdses ole Karksin elänu 37 aastet.

Suvel lasen iki mõtsu müüdä, aan marju ja siini taga. Kalalkäimine om miul peris tõsine haigus, ilma sellete ei saa kuigi muudu.