Õpime mulgi kiilt

Mulgi murde fonoteek Eesti Keele Instituudis

Tegemist on valdavalt vanema murdekeele näidetega. Konkreetseid helinäiteid murrakute kohta võib leida allpool murdealade kaupa kihelkonniti. 

Kuula ja loe mulgikeelseid tekste

Mulgi keelen ja meelen

Mulgi murdekeelne lugemik, millel on ka aabitsa ülesandeid. Lugemik sisaldab murdepalu Mulgimaa kihelkondade kõikidest murrakutest.

Koostanud Silvi Väljal ja Lembit Eelmäe.
Toimetanud Eduard Vääri
Ilmunud 2004. Väljaandja Mulkide Selts.

Lugemik algab Helme kihelkonnaga. Loomulikult on siin esilehel tihti tsiteeritud Hendrik Adamsoni luuletus Mulgimaale: Om maid maailman tuhandit ja rahvit mitmit miljunit — üitsainus Mulgimaa.
Järgnevad Karksi, Halliste, Paistu ja Tarvastu. Igas peatükis on lugemispalu ja luuletusi paljudelt autoritelt. Peatükid lõpevad sõnaseletustega.
Lisadena on toodud rahvaütlemisi, vanasõnu ja mõistatusi. Raamatu tagumise kaane siseküljele on paigutatud Mulgimaa kihelkondade kaart. 
Kaupo Ilmeti ütleb raamatu esilehel: „Sii lugemik (aabits) om mõteldu nii noorele kui vanale mulgi suu esindejele kui ka eesti murdekeele austejele ja uurjele. Mulgi keelen ja meelen on tõesti väärikas eeskuju murdekeele talletamiseks nii keeleteadlastele kui asjaarmastajaile.“