Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Uudised

Tule mulgi kiilt õpma! Algavad mulgi keele murderingid - kõigile huvilistele.

18. september 2018

Abja murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun nelläbelt kell 18 kultuurimajan. Küsi manu tel 523 9232, e-post alli.laande@gmail.com.

Karksi-Nuia murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun nelläbeld kell 18 Karksi-Nuia kultuurikeskusen. Tel 523 9232, e-post alli.laande@gmail.com.

Karksi Mokalaat

Kokkusaamise egä kuu perämine nelläbe kell 15. Tel 552 0205, Viiu.

Villändi murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun kolmabeld kell 13. Tel 5661 9559, Leili.

Tarvastu murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun Mustla pääl kolmabeld kell 15. Tel 5344 8176, Kristi.

Tõrva murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun riideld kell 16. Tel 5344 8176, Kristi.

Tartu murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun Tartun Jakobi 2-125. Tel 5344 8176, Kristi.

Valmis om saanu tõine mulgikiilne Täheke 

23. august 2018

Nõndagu minevaaste, teive aakiri Täheke ja Mulgi kultuuri instituut ütenkuun kooliaaste akatuses valmis mulgikiilse Tähekse, mes kingites kigile lastele, kes nüid Mulgimaal edimesse lassi lääve. 

Tulemas on Lõuna-Eesti Toidukonverents:  Innovatsioon - allikad ja lahendused

14. august 2018

21.09.18 Pollis toimuval konverentsil tutvustatakse erinevaid teaduskoostööpartnereid ja rahastusvõimalusi. Konverentsi eesmärgiks on Lõuna-Eesti toiduasjaliste kokku toomine.