Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Mulgi pidu

VI Mulgi pidu "Mia ja sia ütenkuun"

VI Mulgi pidu toimup Karksi kihelkonnan Karksi mõisapargin 30. lehekuu päeväl 2020. aastel.
Päe ürgäp II Mulgi söögi vestivalige, kun pannas kokku parempe mulgi söögi ja käsitüü. Toimup suur laat, mille püüne pääl om tihe kava, kun astuve rahva ette külälise Setumaalt, Võrumaalt, Kihnust.
Tühün om õpikambre. Valla om lasteala jpm.
VI Mulgi pidu konsert ürgäp pääle lõunet kell kaits rongikäiguge, kun om oodet vähempelt 1500 lauljet, tansijet ja pillimängijet. Pidu kavan om nii etteaste ruppelt ku ka rahvage ütenlaulmine ja tansmine.
Mulgi pidu kõrraldusmiiskund:
Pääkõrraldeje: Mulgi Kultuuri Instituut. Grenbergi Ave tel 5885 7355 mki@mulgimaa.ee
Mulgi pidu pääjuht: Kannistu Kai tel 5198 1363 kai.kannistu@kaksi.ee
Turundus ja reklaam: Kannistu Kaire tel. 5858 3385 kaire.kannistu@karksi.ee
Koorijuhateje: Roometsa Ülle tel 5205165 ulle.roomets@ut.ee
Tansujuht: Arraste Anneli tel 5362 9692 anneliarraste@gmail.com
Muusikajuht: Põldsepa Margus tel 5019 528 margus. poldsepp@gmail.com
Mulgi kiil: Laande Alli tel. 5239 232 alli.laande@gmail.com
Majandusmiis: Suurpuu Urmas tel 5135 306 urmas.suurpuu@karksi.ee
Mulgi söögi vestival ja laat:
Mulgi Väiketootjate Liit. Palu Indrek tel 5672 0401 indrek.mulgikropsud@gmail.com