Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Kombeid ja pärimusi

Vastlapäev

Mulgimaalt (peamiselt Halliste ja Karksi, vähem Paistu kihelkonnast, üksikteateid on veel Saardest jm) on fikseeritud omapärast vastla kottiajamise kommet (Hiiemäe, 2004). “Vastlapäe, sis aetse vaslat kotti. Miis lännü üles, tõine oiab all kotti kinni, et see viskab ülevest mõne looma sinna kotti. Ei ole muud kedägi tullu, ku ollu must kass sääl üleven. Must kass om irmus kah, silmä elgive pään. Mehe pellänu, et tont om. Miä ütli kah tõise tidrukul, et ma lää vastalt kotti aama. Tõine tüdruk ois sis kotti all, mia visasi vett kapage tüdrukul  31 kaala, sii olli miu vasla kotti aamine.” ERA II 285, 266/7 (38–39) < Halliste khk – S. Lätt < emalt, Liisa Kutti, 62-a (1939–1940).