Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

2019

Suur Mulgi Sõnaraamat 2019, jätkuprojekt

Suur Mulgi sõnaraamatu koostamise 2019. aasta eesmärgiks on korrigeerida ja täiendada sõnaloendit näitelausetega teistkordse ülevaatamisega terve sõnaloendi ulatuses~18000 sõna. 

 

2019. aasta jooksul saab Mulgi sõnaraamatu Eelex-i veebikeskkonnas teistkordselt üle vaadatud ja sisse kantud 18 000 kontrollitud ja näitelausetega täiendatud ja tüüpsõnadega märgistatud sõna. Suur Mulgi sõnaraamat saab ettevalmistatud toimetamiseks ja 2021 anda trükki ning välja panna ka e-keskkonda.

Põhjaliku sõnaraamatu olemasolu on vajalik kõigile mulgi keelest huvitatuile.

Projekti juhib ja koordineerib Alli Laande ja aitavad Kristi Ilves, teadusliku konsultandina akadeemik Karl Pajusalu, tüüpsõnade ja grammatika koostamisel on abiks doktorant Triin Todesk. Sõnaraamat asub Eesti Keele Instituudi Eelexi keskkonnas.

Suur Mulgi sõnaraamat on väga hea näide kolme ühenduse heast koostööst – Tartu Ülikool, Mulgi Kultuuri Instituut ja Eesti Keeleinstituut, mille tegevust toetab ka Kultuuriministeeriumi Mulgimaa pärimuskultuuri programm.